Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish
In memoriam Aloyzas Toleikis (1931 04 12 – 2021 12 17)
In memoriam Vytautas Kolesnikovas (1948 10 25 – 2021 10 01)
In memoriam Leonardas Gutauskas (1938 11 06 – 2021 09 25)
In memoriam Gintautėlė Laimutė Baginskienė (1940 07 22 – 2021 09 10)
In memoriam Gražina Kazakevičiūtė (1936 04 07 – 2021 08 23)
In memoriam Vita Žabarauskaitė (1962 01 03 – 2021 07 06)
In memoriam Liudvikas Pocius (1940 08 25 – 2021 06 01)
In memoriam Sofija Rickevičiūtė (1950 05 12 – 2021 05 19)
In memoriam Aleksandras Vozbinas (1958 03 04 – 2021 02 24)
In memoriam Birutė Jočiūnaitė-Cvirkienė (1941 02 03 - 2021 01 03)
In memoriam Bronislava Lapinskienė (1941 08 18 – 2020 12 05)
In memoriam Linas Leonas Katinas (1941 06 22 – 2020 12 23)
In memoriam Osvaldas Daugelis (1955–2020)
In memoriam Ona Pučkoriūtė-Baliulevičienė (1933 03 21 – 2021 03 10)
In memoriam Petras Vytautas Zaranka (1933 04 01 – 2021 01 13)
In memoriam Romanas Kazlauskas (1937 12 01 – 2021 02 09)
In memoriam Stanislava Aldona Gedvilienė (1935 12 26 – 2021 03 28)
In memoriam Regina Maželytė-Taurinskienė (1952 08 02 – 2020 11 23)
In memoriam Vytenis Rimkus (1930 01 17 – 2020 11 12)
In memoriam Zina Martinaitiene (1934 06 17 – 2020 09 03)
In memoriam Viačeslavas Sokoleckis (1938 03 14 – 2020 09 24)
In memoriam Jolanta Teišerskytė-Stoškienė (1947-2020)
In memoriam Gražina Konstancija Remeikaitė (1934 11 25 - 2020 07 24)
In memoriam Osvaldas Juška (1960 05 22 – 2020 07 20)
In memoriam Vidas-Kazimieras Gibavičius. (1940-2020)
In memoriam Nijolė Malakauskienė (Rudzikaitė). (1947 03 22 - 2020 06 17)
In memoriam Jonas Juodzevičius ( 1947 01 14- 2020 06 05)
In memoriam Alfonsas Vincentas Ambraziūnas (1933 05 12 – 2020 05 07)
In memoriam Ramunė Kmieliauskaitė (1960 06 22 – 2020 05 13)
In memoriam Pranciškus Gerlikas (1940 04 15 - 2020 05 06)
In memoriam Jonas Jurcikas (1986-2020)
In memoriam dailininkė Lelija Bičiūnaitė (1931 08 02 – 2020 02 20)
In memoriam_Nijolė Valadkevičiūtė (1944 08 10 - 2020 02 04)
In memoriam Laima Bronislava Pučkoriūtė (1931 07 27 – 2020 01 14)
In memoriam Raimondas Miknevičius (1937 06 13 - 2019 11 13)
In memoriam Antanas Rimantas Šakalys (1938 10 01 – 2019 10 30)
In memoriam Nijolė Skolastika Liatukaitė (1936 02 11 - 2019 10 03)
In memoriam Jūratė Rekevičiūtė (1969 06 02 – 2019 09 01)
In memoriam Antanas Kmieliauskas (1932 03 08 – 2019 08 31)
In memoriam Aleksandras Indriulaitis (1934 12 20 – 2018 12 25)
In memoriam Antanas Beinaravičius (1943 06 03 - 2019 07 17)
In memoriam Danielius Ramelis (1949 08 05 - 2019 05 15)
In memoriam Vytautas Ciplijauskas (1927 01 02 - 2019 05 03)
In memoriam Jonas Jagėla (1945 06 29 - 2019 04 17)
In memoriam Marijona Žiūrienė (1943 01 20 - 2019 04 03)
In memoriam Antanas Milkintas (1929 10 29 - 2019 04 01)
Raisa Šmuriginaitė (1931 09 05 – 2019 02 11)
Stanislovas Buzas (1963 07 14 - 2019 02 02)
Eglė Dean (1964 04 19 - 2019 01 10)
Laimutis Ločeris (1929 04 11 - 2018 11 13)
Danielis Juozapas Antušas (1937 01 17 - 2018 11 09)
Antanas Vytautas Šatas (1935 09 09 – 2018 11 03)
Adomas Matuliauskas (1963 05 29 – 2018 10 21)
Romualdas Kvintas (1953 06 16 – 2018 10 20)
Nijolė Sivickas de Mockus (1925 05 27 – 2018 09 13)
Kazys Švažas (1924 - 2018)
Marija Straigytė-Žuklienė (1925 - 2018)
Svajūnas Udrys (1964 - 2018)
Algimantas Nasvytis (1928 - 2018)
Juozas Gerutis Ruzgas (1934-2018)
Eimont Bronzini (1958 - 2018)
Romanas Vilkauskas (1949 - 2018)
Lolita Sadauskaitė (1958 - 2018)
Gytis Leopoldas Vaitkūnas (1936 - 2018)
Vigintas Stankus (1962 - 2018)
Vytautas Norkus (1932 - 2018)
Algimantas Ramanauskas (1955 - 2017)
Jadvyga Birutė Demkutė (1924 - 2017)
Lionginas Šepetys (1926 - 2017)
Valdas Pumputis (1950 - 2017)
Alfonsas Šuliauskas (1938 - 2017)
Genovaitė Stasė Kariniauskaitė (1934 - 2017)
Danelija Ūsaitė Vanagienė (1928 - 2017)
Dalia Makaraitienė (1946 - 2017)
Gintautas Švedas (1945 - 2017)
Andrius Deltuva (1936 - 2017)
Gintaras Martinionis (1956 - 2017)
Algimantas Ričardas Paulavičius (1942 - 2017)
Rimantas Dūda (1953 - 2017)
Algirdas Taurinskas (1941 - 2017)
Marta Valaikienė (1942 - 2017)
Romualdas Aleliūnas (1960 - 2016)
Romualdas Lukšas (1927 - 2016)
Gintarė Uogintaitė - Bielskienė (1955 - 2016)
Vida Janina Jovaišienė (1943 - 2016)
Valerijonas Vytautas Jucys (1930 - 2016)
Zofija Savulionienė (1929 - 2016)
Leopoldas Surgailis (1928 - 2016)
Jonas Vasilevičius (1920 - 2016)
Algirdas Antanas Zokaitis (1944 - 2016)
Irena Lipienė (1939 - 2016)
Genovaitė Jacėnaitė (1933 - 2016)
Marija Matušakaitė (1924 - 2016)
Juozapas Miliūnas (1933 - 2016)
Birutė Kasperavičienė (1941 - 2016)
Angelė Elena Dauknienė (1931 - 2016)
Juozas Burneika (1929 - 2016)
Vytautas Nasvytis (1928 - 2016)
Vytautas Giraitis (1941 - 2016)
Vladimiras Panaskovas (1941 - 2016)
Alfonsas Vilpišauskas (1945 - 2015)
Kazys Kasperavičius (1941 - 2015)
Marija Aldona Baltuškienė (1928 - 2015)
Raimonda Bateikaitė (1959 - 2015)
Marius Mindaugas Danys (1961 - 2015)
Ona Ramanauskienė (1932 - 2015)
Sigita (Kišonaitė) Auželienė (1948-2015)
Ąžuolas Leonas Vaitukaitis (1952-2015)
Bronius Vyšniauskas (1923-2015)
Romualdas Andrijauskas (1953-2015)
Regimantas Midvikis (1947-2015)
Algirdas Dovydėnas (1944-2015)
Donatas S. Lukoševičius (1935-2015)
Ona Gražina Kamblevičiūtė (1951-2015)
Tomas Sakalauskas (1932-2015)
Albina Vanda Vertulienė (1937-2015)
Algirdas Šakalys (1943-2015)