Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2021-07-15

Lietuvos dailininkų sąjunga kviečia teikti paraiškas 2022 m. parodų (projektų) rengimui LDS galerijose!

Paraiškos ir jų priedai priimami iki 2021 m. rugpjūčio 20 d. siunčiant el. paštu galerijos, kurioje ketinate rengti parodą, administracijai nurodytais kontaktais.


Lietuvos dailininkų sąjunga kviečia visų sričių menininkus, parodų kuratorius, projektų vadovus teikti paraiškas 2022 m. parodų (projektų) rengimui LDS galerijose:

 

 

 

 

 • Dailininkų sąjungos galerijoje (DSG, Vokiečių g. 2, Vilnius), paraiška siunčiama: dsg@dsgalerija.lt
 • Galerijoje “Arka” (Aušros Vartų g. 7, Vilnius), paraiška siunčiama: info@arkagalerija.lt
 • Šv. Jono gatvės galerijoje (Šv. Jono g. 11, Vilnius), paraiška siunčiama: info@svjonogatvesgalerija.lt
 • Pamėnkalnio galerijoje (Pamėnkalnio g. 1, Vilnius), paraiška siunčiama: dsg@dsgalerija.lt
 • VGMC galerijoje „Kairė-dešinė“ (Latako g. 3, Vilnius), paraiška siunčiama: info@graphic.lt
 • LDS parodų salėje (Vokiečių g. 4/2, Vilnius, LDS būstinė), paraiška siunčiama: info@ldsajunga.lt
 • Galerijoje „Meno parkas“ (Rotušės a. 27, Kaunas), paraiška siunčiama: galerija@menoparkas.lt
 • „Meno parkas“ galerijoje Diuseldorfe, Vokietijoje, paraiška siunčiama: galerija@menoparkas.lt
 • “Galerija XX“ (Laisvės a. 7, Panevėžys), paraiška siunčiama: galerijaxx@gmail.com
 • Klaipėdos galerijoje (Bažnyčių g. 6, Klaipėda), paraiška siunčiama: klaipeda.lds@gmail.com
 • Šiaulių skyriaus galerija „S‘IN“, paraiška siunčiama: lds.siauliai@gmail.com

P.S. Galerija "Meno parkas" informavo, jog dėl tam tikrų aplinkybių laikinai stabdo savo veiklą Diuseldorfe, todėl paraiškų parodoms galerijoje Diuseldorfe 2022 metams prašome neteikti. Galerijai atnaujinus veiklą, informuosime papildomai.

 

Teikiant paraišką reikia užpildyti paraiškos formą, pridėti parodos / projekto aprašymą (ne daugiau kaip 1 lapas), menininko / kuratoriaus kūrybinės veiklos aprašą bei siūlomos parodos vaizdinę medžiagą (kūrinių nuotraukos, eskizai, vizualizacijos, brėžiniai ir kt.). Paraiškos be siūlomos būsimos parodos / projekto vizualinės medžiagos nebus svarstomos.

 

PRIMENAME, kad teisę rengti parodą ar projektą LDS galerijose turi tik pilnai savo narystę apmokėję dailininkai, taip pat iš anksčiau įsiskolinimų neturintys nariai. Tinkamai pateiktos paraiškos bus vertinamos LDS parodų komitete, svarstomos LDS Tarybos meno ir parodų komitete, tvirtinamos LDS Taryboje. Apie vertinimo rezultatus VISUS paraiškovus asmeniškai informuos galerijų darbuotojai.

 

Projektų ir parodų vertinimo kriterijai:


1. Projekto atitiktis LDS MKO misijai ir strategijai (galite susipažinti čia: http://www.ldsajunga.lt/Dokumentai );
2. Aukšta parodos / projekto meninė ir kultūrinė vertė;
3. Parodos / projekto idėja pagrįsta ir argumentuota, originali ir aktuali;
4. Projektą / parodą vykdo ar jame dalyvauja srities profesionalai (menininkai, kuratoriai, kiti komandos nariai);
5. Ankstesnės menininko ir / ar kuratoriaus kūrybinės veiklos rezultatai.

Prioritetai teikiami šiems projektams ir parodoms:
1. Tęstiniams projektams;
2. Tarptautiniams projektams (tarptautinių mainų programoms);
3. Projektams, skatinantiems jaunųjų menininkų kūrybą (grupinėms jaunųjų menininkų parodoms ir projektams);
4. Konceptualioms kuratorinėms parodoms, įvairiems kultūros tyrimams;
5. Jubiliejinėms parodoms (nuo 70 m., tačiau vertinami ir kiti kriterijai);
6. Kitų fondų, Europos sąjungos finansuojamiems projektams;
7. Kruopščiai ir atsakingai pateiktoms paraiškoms, kai išryškintas ir aiškus parodos turinys, numatytos papildomos projekto veiklos, kai paroda turi išplėtotas sklaidos galimybes

 

Daugiau informacijos, paraiškų teikimo sąlygas, vertinimo kriterijus, prioritetus ir adresus, kuriais teikiamos paraiškos, rasite šio laiško priede bei: http://www.ldsajunga.lt/Dokumentai

 

 

Lietuvos dailininkų sąjungos informacija
 

 
Atgal