Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2021-07-12

Fabrizio Contarino kūrybos paroda „Priešinga jūra“

 2021 m. liepos 13–31 dienomis Vilniaus grafikos meno centro galerijoje „Kairė-dešinė“ veiks italų menininko Fabrizio Contarino kūrybos paroda Priešinga jūra. Parodos atidarymas liepos 13 d., 18–20 val.

 


„Priešinga jūra“ mus nukelia tarp Viduržemio jūros vandenų, kurie atveria beribių gylių ir judėjimų kontempliacijos galimybes. Jūra – tai tranzito ir konfliktų erdvė, mainų ir mirties vieta. Vienu metu tai – durys į laisvę ir uždara siena.

 

Fabrizio Contarino atveria skirtingas vizijas į Sicilijos kanalą. Tai 145 km ilgio kelionė, skirianti Siciliją ir Tunisą, Europą ir Afriką. Sustoti ir stebėti šį jūros ruožą iš Italijos kranto jam yra vitališkas ir pasikartojantis ritualas, kuriuo menininkas dalinasi savo instaliacijose, sudarytose iš jūros kartografijų ir banguojančių šilkografijos spaudų. Contarino naudoja kartografiją, norėdamas suteikti prasminio gylio jūros dugnui, kalnams, bedugnėms ir laikinumui. Jo žvilgsnis apima maršrutus, sroves ir migracijos kelius, kurie šimtmečiais kirto šį jūros kanalą. Instaliacijose jūra tampa hipnotizuojančia erdve, kuri įtraukia ir panardina žiūrovą į apmąstymus. Kartodamas pasirinktą jūros fragmentą, migracijos temą menininkas emociškai priartina prie kasdieniškos patirties ir per veidrodišką vaizdo multiplikavimą atkuria svaiginančio dreifavimo jausmą.

 

„Priešinga jūra“ yra atviras kvietimas pagalvoti, ką reiškia priešinga jūros pusė: ką mes matome santykyje su jūra ir ką galvoja ją pasiryžusi kirsti vaizduotė? Ar įmanoma „priešinga“ jūros pusė ir kaip tokiu atveju galima būtų joje apsigyventi? Viena iš menininko siūlomų išeičių yra apeiti išankstinius nusistatymus ir pradėti kartu kurti kitą migruojančią vaizduotę ir projektuoti naują žvilgsnį į jūros tolius.

 

Fabrizio Contarino (g. 1976 m. Italijoje) šiuo metu gyvena ir dirba Barselonoje (Ispanija). Kūryboje dažniausiai pasitelkia piešinį, fotografiją ir instaliaciją. Nagrinėja temas, susijusias su peizažu ir atmintimi, nevengia ironijos ir socialinės kritikos. Contarino dalyvavo
daugelyje tarptautinių parodų Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje. 2002–2011 m. buvo žurnalo „Rojo“ bendradarbis. Nuo 2017 m. meno ir kultūros bendradarbiavimo erdvės „Espai Souvenir“ (Barselona) įkūrėjas ir meno vadovas.

 

Angelica Tognetti

 

 

Organizatorius Vilniaus grafikos meno centras
Projektą iš dalies finansuoja: Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos dailininkų sąjunga Partneris Espai Souvenir
Informacija +370 5 261 1995, graphic.lt
Darbo laikas II–V 11–18 val., VI 11–15 val.

 Fabrizio Contarino. The Opposite Sea.
13–31 July 2021, Gallery Kairė-dešinė, Vilnius Graphic Art Centre.
The opening Tuesday, 13 July, from 6 pm to 8 pm.

 


“The opposite sea” places us between waters - between those of the Mediterranean Sea - and opens us to the contemplation of its infinite depths and movements. The sea is a space of transit and at the same time a space of conflict, a space of exchange and a space of death. It is both a door to freedom and a frontier.


Fabrizio Contarino offers us different visions of the Sicilian Canal, a 145 km long passage that separates Sicily and Tunisia, Europe and Africa. For him stopping to observe this fragment of sea, from the Italian coast, is a recurrent exercise. This vital experience he proposes to share with us through an exhibition display in which audiovisual installations where marine cartographies and wavy silkscreen coexist. The artist also uses cartographies to delve into the depths of the seabed, its mountains, its abysses and its temporalities. His gaze evokes all the paths, currents and migratory routes that have furrowed this fragment of the sea for centuries. Through these installations, the sea is approached as an abysmal and hypnotic space, as a place that traps us in a contemplation that could be postponed to infinity. With the repetition of the same fragment of the sea, the theme of migration is approached in an emotional and poetic way, recreating the sensation of a mirage or the vertigo of finding oneself adrift.

 

In a poetic and subtle way, “The opposite sea” is an open and paradoxical invitation to consider what the opposite side of the sea means. This question aims to open our perspective with respect to what we are seeing and how we are seeing it, specifically in relation to the sea and how the migratory imaginary that crosses it is generated. Is an “opposite side” of the sea possible? And, if so, how could we inhabit it? From this complex and uncomfortable space, the artist confronts us with the possibility of breaking down prejudices and starting to elaborate together another migratory imaginary, to project another look towards the sea.

 

Fabrizio Contarino (Italy 1976) lives and works in Barcelona. His work is mainly focused on drawing, photography and video installation. The artist's creative imagination develops through the search for a wide range of images charged with irony and social criticism. His work focuses on themes related to landscape and memory. He has participated in numerous international exhibitions in Europe, Asia and South America. Contributor to the magazine Rojo from 2002 to 2011. He is co-founder and artistic director of Espai Souvenir (Barcelona), a space for artistic and cultural collaboration.


Text by Angelica Tognetti

 


Organiser Vilnius Graphic Art Centre
The project is partly funded by the Lithuanian Council for Culture and
the Lithuanian Artists' Association
Partner Espai Souvenir
For more information: +370 5 261 1995, graphic.lt
Opening times: Tues-Fri 11 am–6 pm, Sat 11 am – 3 pm

Vilniaus grafikos meno centro galerijoje „Kairė-dešinė“ (Latako g. 3, Vilnius)
2021 07 13 – 07 31
 
Atgal