Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2021-05-11

VDA Tekstilės meno ir dizaino katedros studentų paroda „NE/PANAŠŪS. Rytai Vakaruose“

Parodos tikslas – parodyti rytų-vakarų kultūrų, tradicijų, idėjų bei įvaizdžių „pasikalbėjimą“ šiuolaikinio tekstilės meno kontekste. VDA Tekstilės meno ir dizaino katedroje įgyjama įvairių tradicinės ir rytietiškos kilmės tekstilės istorijos ir technologijų patirčių, tačiau studentai, vykdant kūrybinius sumanymus, visuomet kviečiami atrasti individualų santykį su šia tema, technologijomis, jas interpretuoti savaip ir ieškoti originalių sprendimų. Neatsitiktinai parodos pavadinimas akcentuoja labai aktualų – originalumo klausimą – mokymosi procese. Panašūs ar nepanašūs? Rytuose paradigma sekti mokytojo/meistro pėdomis ir pagarba tradicijoms yra žymiai stipresnė, nei Vakaruose. Kiek ir kaip svarbu VDA studentams, o gal apskritai kūrėjams demonstruoti savo individualumą, ieškoti tapatybės atsispiriant nuo savo ar kitų kraštų tradicijų? Kurti vienam, o gal kaip tik, ištirpti dirbant grupėje? Akcentuoti procesą ar rezultatą?


Paroda sumanyta, kaip dialogas šiuolaikinės tekstilės menininkių grupės parodai „Baltos kandys. Rytai Vakaruose“, kuri atsidarys Gegužės 20 d. Taikomojo meno ir dizaino muziejuje. Taip meno kalba palaikomas įvairiapusis bendradarbiavimas tarp VDA Tekstilės meno ir dizaino katedros dėstytojų ir studentų.

 

Parodos kuratorė doc. Laura Pavilonytė-Ežerskienė

VDA tekstilės galerija Artifex, Gaono g. 1, Vilnius.
2021 05 12–05 21
 
Atgal