Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2021-04-15

Kvietimas siūlyti pranešimus tarptautinei konferencijai „Menas moderniai šaliai moderniame mieste“

Konferencija skiriama Kauno meno mokyklos šimtmečiui

Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas ir Dailėtyros institutas, Kauno kolegijos Menų akademija ir Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus kviečia siūlyti pranešimus tarptautinei konferencijai Menas moderniai šaliai moderniame mieste.

 

Konferencijoje laukiama teorinių pranešimų, taip pat alternatyvių ir (ar) tarpdalykinių meninių tyrimų pristatymų šiomis galimomis (bet neribojamomis) temomis:

 

· Kauno meno mokyklos įkūrimas – kontekstas, vizijos, peripetijos

· Reprezentuojant tautą: meno mokyklų funkcijos moderniose nacionalinėse valstybėse

· Tarp tautinės dvasios ir universalijų atverties – nacionalinės dailės savitumo paieškos

· Kitokia Kauno meno mokyklos istorija – mažieji pasakojimai ir nutylėti epizodai

· Kauno meno mokykla Europos meno akademijų kontekste: paralelės, savitumai, skirtys

· Meno akademijos vizijos ir modernios kultūros sampratos tarpukario Europoje

· Mokytojai ir mokiniai: kartų ryšiai, mainai, konfliktai ir tęstinumo paieškos

· Tautinių mažumų dailės palikimas Kauno meno mokykloje

· Kauno meno mokyklos atstovai išeivijoje – tradicijos atmintis ir naujų kontekstų iššūkiai

· Kauno meno mokyklos tradicijos virsmai ir lūžiai sovietmečio Lietuvos dailėje

· Lietuvos dailė šiandien: ar Kauno meno mokyklos tradicija tebegyvuoja?

 

Konferencija vyks 2022 m. rugsėjo 15 d.

 

Pranešimų temas ir santraukas (apie 250 žodžių) bei trumpas biogramas (iki 60 žodžių) siųsti iki 2021 m. rugsėjo 10 d. el. paštu kaunas.conference2022@vda.lt

 

Vilniaus dailės akademijos

Kauno fakultetas / kaunofakultetas@vda.lt / Mob. 8 618 37109

www.vda.lt/kauno-fakultetas

 
Atgal