Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2021-03-25

Skulptoriaus Tauro Kensmino paroda „Didelis vanduo“

VDA ekspozicinėje erdvėje „Kreatoriumas / meno krosnys“ veikia skulptoriaus Tauro Kensmino paroda „Didelis vanduo“. Parodos pavadinimas – tai poetinė metafora arba tam tikras bandymas nusakyti dydį to, ko negalima išmatuoti įprastais dydžio matavimo vienetais. Kaip pamatuoti kažką neapčiuopiamo, takaus ir veržlaus? Ar tai neprimena pastangų rankomis suvaldyti vandens srovę, aukštu slėgiu besiveržiančią iš prakiurusio vandentiekio vamzdžio? O gal tai panašu į bandymą išstovėti ant kojų, kuomet esi talžomas stiprių vandenyno bangų? Parodoje kuriamas naratyvas veda į sėkmės, kaip paradokso apmąstymą, kuomet pozityvus rezultatas tampa toksišku arba yra lydimas tam tikrų nutylėtų motyvų. Artima siurrealizmo tradicijai, paroda „Didelis vanduo“ kuria mįslingą, sapnui būdingą atmosferą, kurioje atsiveria tiek jausminės, tiek racionalios siužeto interpretavimo galimybės.


Tauro Kensmino kūryba veikia kaip neverbalus būdas papasakoti sudėtingą, daugiasluoksnę istoriją. Kūrinių ar parodų naratyvai gimsta siekiant objektuose materializuoti sunkiai apibūdinamas situacijas, vidinius išgyvenimus, asmenines patirtis bei įvairių socialinių ir kultūrinių kontekstų daromą poveikį. Iš pavienių elementų, galvosūkių principu, dėliojamos menininko instaliacijos žiūrovą skatina įjungti vaizduotę, neprisirišant prie vieno, teisingiausio kūrinio suvokimo varianto bei kartais intuityviai pasinerti į kūrinių pažinimą.


Tauras Kensminas (g. 1991) skulptūros magistro studijas yra baigęs Vilniaus dailės akademijoje. Nuo 2012 m. menininkas aktyviai užsiima parodine veikla Lietuvoje bei užsienyje (Italijoje, Latvijoje, Lenkijoje ir kt.), taip pat keturias savo menines instaliacijas pristatė šiuolaikinio meno mugėje „ArtVilnius“. 2013 m. jam buvo suteikta Tautos fondo (JAV) paskirta Elenos Urbaitytės stipendija. 2018 ir 2020 m. įvertintas Lietuvos kultūros tarybos stipendijomis kultūros ir meno kūrėjams. 2018 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija jam suteikė meno kūrėjo statusą, o 2020 m. jis tapo Lietuvos dailininkų sąjungos nariu. Menininką atstovauja galerija (AV17).

VDA ekspozicinėje erdvėje „Kreatoriumas / meno krosnys“ (Maironio g. 6, Vilnius (VDA senųjų rūmų II kiemas))
2021 03 15 – 04 06
 
Atgal