Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2020-12-21

Gimtinę garsinančios Radviliškio kraštiečių kūrybos parodos

Radviliškiečiai aktyviai palaiko ryšius su kraštiečiais, pasklidusiais po Lietuvą ir pasaulį: su mokslininkais, menininkais, muzikantais, aktoriais, pedagogais, rašytojais, režisieriais ir kitų profesijų atstovais. Įkurtos Vilniaus ir Kauno radviliškėnų bendrijos, Radviliškio tėviškėnų klubas, organizuojami kraštiečių sambūriai.

Lietuvos bibliotekininkų draugijos Radviliškio skyrius 2020 m. įgyvendino projektą „Virtualių parodų ciklas „Įsimenantys atradimai: Radviliškio kraštiečių profesionalių dailininkų kūryba“. Projekto esmė – apjungti ir suskaitmeninti Radviliškio krašto žymių dailininkų kūrybą, parengiant virtualias jų darbų parodas. Projekte dalyvavo 10 dailininkų, kurių darbai žinomi, vertinami Lietuvoje ir užsienyje. Projekto metu tų dailininkų kūrinius fotografavo ir virtualias parodas kūrė pripažinta fotomenininkė Kristina Sereikaitė, kilusi taip pat iš Radviliškio.

 

Įgyvendinant projektą, parengta 10 parodų. Tai prasminga ir aktualu, juolab kad daugelio atrinktų menininkų darbai mažai matomi ir pristatomi e. erdvėje, be to, nė vienas iš tų 10 dailininkų neturi savo personalinės virtualios ekspozicijos. Projektu siekta, kad visi krašto žmonės galėtų susipažinti su šių dailininkų veikla, kūriniais, pasidžiaugti, didžiuotis, kokių talentų išugdė ir turi Radviliškio rajonas.

 

Surinkti ir kartu su menininkais į virtualią parodą apjungti 10 dailininkų, kilusių iš Radviliškio krašto, darbai – savitas jų kūrybos įamžinimas, gimtojo krašto garsinimas Lietuvoje ir užsienyje, iškalbingas palikimas ateities kartoms.

Projektas iš dalies finansuotas Lietuvos kultūros tarybos ir Radviliškio rajono savivaldybės

 

Aplankykite 10 dailininkų, kraštiečių kūrybos darbų parodas:

 

1.      ARVYDAS KAŽDAILIS HTTPS://VIMEO.COM/490743012

2.      LIDIJA SKAČKAUSKAITĖ-KUKLIENĖ HTTPS://VIMEO.COM/488143781

3.      MARTYNAS GAUBAS HTTPS://VIMEO.COM/488146730

4.      LADAS LISAITIS HTTPS://VIMEO.COM/488153576

5.      JONAS VARNAS HTTPS://VIMEO.COM/487765651

6.      AURELIJA ANDREJAUSKAITĖ HTTPS://VIMEO.COM/487763369

7.      STANISLOVAS MOSTAUSKIS HTTPS://VIMEO.COM/486831336

8.      EDVARDAS MALINAUSKAS HTTPS://VIMEO.COM/486473548

9.      RYČIO MARTINIONIO HTTPS://VIMEO.COM/486415391

10.    RAMŪNAS DAGYS HTTPS://VIMEO.COM/486372720

 

 

 

 
Atgal