Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2020-11-19

„Paralimpiečių krantinės“ Neries krantinėje Vilniuje idėjos konkursas

2020 m. Lietuvos paralimpiniam judėjimui sukanka 30 metų. Jis vienija šalies žmonių su negalia bendruomenę. Šis nekomercinis, Lietuvos paralimpinio komiteto inicijuotas ir užsakomas projektas – „Paralimpiečių krantinė” – atsiras rekonstruojamoje dešiniojoje Neries upės krantinėje, ties Olimpiečių g. 17. Tai turėtų būti Vilniečių mėgstama vieta – veiks kavinė, bus laipiojimo sienelė, treniruokliai ir pan. Vykdomą krantinės rekonstrukciją planuojama baigti 2020 m. pabaigoje, o paralimpiečių įamžinimo įrengimo darbus – 2021 m. vasarą.

 

Konkurso organizatoriai: Lietuvos paralimpinis komitetas (LPAK), Lietuvos dailininkų sąjunga (LDS).
Konkurso tikslas: išrinkti profesionalią meninę-skulptūrinę idėją, geriausiai atspindinčią Lietuvos paralimpinio judėjimo siekį sukurti Paralimpiečių krantinę, kuri tinkamai įamžintų paralimpinį judėjimą ir paralimpinių žaidynių prizininkų pergales.


Paralimpiečių krantinė Vilniuje skirta paralimpiečių pasiekimams įamžinti ir šviesti visuomenę, įkvėpti ir skatinti sportuoti kiekvieną žmogų, per sportą užtikrinant kuo didesnę integraciją, populiarinti profesionalų paralimpinį sportą, ugdyti profesionalius sportininkus.

 

 

 

 

Konkurso objektas: meninio-skulptūrinio akcento (su informacija apie „Paralimpiečių krantinę“) ir dvidešimt keturių vardinių lentelių kompozicijos idėja paralimpiniam judėjimui įamžinti Neries krantinėje Vilniuje.


Biudžetas. Laimėjusiai idėjai įgyvendinti ir autoriui atlyginti bus skiriama iki 29 000 eurų, įskaitant mokesčius. Montažo paslauga į konkurso biudžetą neįskaičiuojama, bus derinama po konkurso, atskirai.
Antrosios ir trečiosios vietų laimėtojams bus skiriama 500 Eur dydžio premijos.

 

Reikalavimai konkurso dalyviams:
1. Dalyvis turi turėti aukštąjį skulptūros specialybės išsilavinimą.
2. Konkurse dalyvauti gali fiziniai ir juridiniai asmenys, jų grupės.

Terminai ir tvarka:
1. Konkursui paraiškas teikti kviečiame iki 2021 m. sausio 29 d., 09:59 val. ryto.
2. Konkurso dalyvis (ar dalyvių grupė) gali pateikti tik vieną idėjos pasiūlymą. Pateikus kelis pasiūlymus, komisija vertins pirmąjį gautą to dalyvio pasiūlymą.
3. LDS (2 nariai), LPAK (2 nariai) ir Vilniaus m. savivaldybės (2 nariai) sudaryta 6 (šešių) asmenų komisija išrinks 3 geriausias idėjas iš pateiktųjų iki 2021 m. vasario 12 d.
4. Iš pastarųjų trijų, vieną idėją-nugalėtoją išrinks šalies paralimpiečių bendruomenė.
5. Galutinis nugalėtojas bus paskelbtas iki 2021 m. vasario 26 d.
6. Su laimėjusios idėjos autoriumi LPAK pasirašys sutartį dėl projekto įgyvendinimo.
7. Laimėjusios idėjos projektas turi būti įgyvendintas krantinėje ne vėliau kaip iki 2021 m. birželio 30 d. (imtinai). Šis terminas gali būti pratęstas, jei ženkliai užtruktų pačios krantinės sutvarkymo darbai arba leidimų įrengti projektą išdavimas, arba konkurso laimėtojui atskirai abipusiai sutarus su LPAK.
8. Antrosios ir trečiosios vietos laimėtojams bus skiriamos premijos – autoriui ar autorių grupei po 500 Eur, nepriklausomai nuo projektą pateikusios grupės narių skaičiaus.
9. LPAK pasilieka teisę nesudaryti sutarties su pirmosios vietos laimėtoju, jeigu komisija nusprendžia, kad pateiktas projektas atitinka formalius reikalavimus, tačiau, atsižvelgiant į konkurso sąlygose nurodytus tikslus, LPAK ir Lietuvos paralimpiečių bendruomenei yra nepriimtinas ir negali būti įgyvendintas. Tokiu atveju, pirmosios vietos nugalėtojui taip pat skiriama 500 Eur premija.
10. Konkursas bus laikomas įvykusiu, jei iki nurodyto termino bus gautas bent vienas konkurso sąlygas ir projekto tikslus atitinkantis projektas.
11. Konkurso rengėjai pasilieka teisę interneto svetainėse ar kitomis viešinimo priemonėmis skelbti konkurso metu pateiktus projektus, juos pristatančią medžiagą, autorius.

 

Reikalavimai idėjai:
1. Originali, autorinė.
2. Atitinkanti konkurso tikslą.
3. Estetiškai, funkciškai ir etiškai deranti būsimoje Neries krantinės aplinkoje.
4. Telpanti fiziškai numatytoje vietoje ir architektūroje.
5. Įgyvendinama iš tvarių medžiagų (bronza, akmuo ar pan.); tikėtina, kad kartą per porą metų, ledonešio metu vanduo krantinėje gali patvinti, todėl svarbu rinktis medžiagas atsižvelgiant ir į tai.
6. Idėjos eskizinį projektą turi sudaryti šios dalys (LPAK reikalavimai tekstinei informacijai – žr. Priede Nr. 3):
6.1. meninis-skulptūrinis akcentas su bendra informacija apie Lietuvos paralimpinį judėjimą bei krantinėje įrengtą, įkomponuotas numatytoje krantinės vietoje;
6.2. 24 lentelės su konkrečių paralimpininių prizininkų pavardėmis bei Olimpinių žaidynių miestu ir metais, įkomponuotos naujai įrengtose betoninėse pakopose;
6.3. numatomos vietos papildomoms lentelėms su būsimų prizininkų informacija.
7. Pritaikyta žmonėms su negalia, t.y. papildyta brailio raštu (detalią informaciją dėl brailio rašto pateiks LPAK).
8. Su numatyta vieta(-omis), kur ateityje būtų galima papildyti lentelėmis su naujų laimėtojų įrašais.
9. Negali būti keičiama numatyta krantinės architektūra (betoninės pakopos turi išlikti).

 

Idėjos pateikimo konkursui reikalavimai:
1. Turi būti pateikta:
1.1. Užpildyta dalyvio paraiška (forma pagal Sąlygų priedą Nr. 1) su:
1.1.1. dalyvio duomenimis,
1.1.2. projekto idėjos aprašymu (iki 0,5 A4 formato puslapio);
1.1.3. sąmata (montažo darbai neįskaičiuojami, bus derinama atskirai).
1.2. Siūlomos idėjos vaizdinė medžiaga – eskizinis projektas:
1.2.1. turi apimti bendrojo meninio akcento (paminklo) ir lentelės(-ių) eskizą(-us) su gabaritiniais matmenimis;
1.2.2. visumos, bendro vaizdo eskizinę vizualizaciją pačioje erdvėje;
1.2.3. ši informacija talpinama ne daugiau kaip trijuose A3 formato elektroniniuose dokumentuose.
1.3. Išsilavinimo diplomo kopija.
2. Paraišką su eskizais, vizualizacijomis ir(ar) nuotraukomis prašome pateikti elektroniniu paštu info@ldsajunga.lt, laiško temoje įrašant „Paralimpiečių krantinės konkursui“.
3. Paraiškos dokumentų visuma turi būti ne daugiau negu 10 MB.

 

Rengėjų įsipareigojimai:
1. LPAK įsipareigoja:
1.1. Sudaryti projekto įgyvendinimo sutartį su šio konkurso laimėtoju ir sumokėti sutartą atlygį už tinkamai įgyvendintą projektą (LPAK pasilieka teisę nesudaryti sutarties su pirmosios vietos laimėtoju, jeigu komisija nusprendžia, kad pateiktas projektas atitinka formalius reikalavimus, tačiau, atsižvelgiant į konkurso sąlygose nurodytus tikslus, LPAK ir Lietuvos paralimpiečių bendruomenei yra nepriimtinas ir negali būti įgyvendintas; tokiu atveju, pirmosios vietos laimėtojui taip pat skiriama 500 Eur premija).
1.2. Pasirūpinti leidimais, reikalingais Paralimpiečių krantinei įrengti numatytoje erdvėje;
1.3. Pateikti informaciją, reikalingą įrašams brailio raštu, konsultuoti šių įrašų komponavimo ir kitais susijusiais klausimais;
1.4. Konkurso dalyviams pageidaujant, supažindinti su paralimpiniu sportu, sportininkais, teikti kitą reikalingą informaciją;
1.5. Viešinti konkursą, jo dalyvius ir idėjas žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose, neatskleidžiant konfidencialios konkurso dalyvių bei partnerių informacijos.
2. LDS įsipareigoja:
2.1. Surengti pirminį konkurso etapą, kuriame bus išrinktos 3 tinkamiausios idėjos;
2.2. Viešinti konkursą, jo dalyvius ir idėjas sau prieinamais informacijos sklaidos kanalais, neatskleidžiant konfidencialios konkurso dalyvių bei partnerių informacijos.

 

Dalyvių išlaidos, patirtos ruošiant paraišką šiam konkursui, nepadengiamos.

 

Konkurso sąlygų priedai:
1. Dalyvio paraiškos forma.
2. Krantinės vizualizacijos ir brėžiniai, kita techninė informacija, reikalinga Paralimpiečių krantinės įrengimui numatytoje vietoje (parengta SĮ „Vilniaus planas“).
3. Įamžintinų paralimpinių žaidynių prizininkų sąrašas ir tekstinė informacija, turinti būti įkomponuota bendrajame meniniame akcente.
4. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Istorinės atminties komisijos 2020 m. rugsėjo 14 d. posėdžio protokolo Nr. 9-129/20(1.1.29-T1) išrašo kopija (sprendimas pritarti paralimpiečių įamžinimui Neries krantinėje prie Olimpiečių g.).

 

Papildomi dokumentai čia
 

 
Atgal