Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2020-10-14

Elvyros Kairiūkštytės (1950–2006) ir Vaidoto Žuko parodos atidarymas

Parodos atidarymas spalio 16 d., 16 val. „Vilkamirgės“ galerijoje

E. Kairiūkštytė buvo nepaprasto ir nelengvo likimo menininkė: ją tik gimusią vidury žiemos žmonės surado su prisegtu rašteliu prie Širvintų gimdymo namų. Mergaitė niekada nesužinojo, kas yra jos tėvai. Elvyra augo sovietiniuose vaikų namuose Vilniaus Žvėryne, po to Kuršėnuose. Būtent čia, Kuršėnų vaikų namuose, pradėjo bręsti dailininkės talentas, neprisitaikantis charakteris.


Elvyra mokėsi Kauno dailės technikume, baigusi Vilniaus dailės institute grafiką (1971–1977), ėmė gyventi vien iš kūrybos. Apsikrikštijo Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, jau būdama suaugusi (krikštijo kunigas Juozas Tunaitis, krikštamotė – skulptorė Ksenija Jaroševaitė). Nuo tada Elvyra buvo nuolatinė Vilniaus arkikatedros ir kitų sostinės bažnyčių lankytoja. Penkiolika metų Elvyra gyveno uždarą gyvenimą, dirbo be atvangos, pašėlusiu ritmu – naktimis kūrė, rytais tikrindavo, ar viskas gerai. Ji mirė viena savo dirbtuvėje 2006 m. balandžio 22 d. Po dailininkės mirties studijoje, į kurią beveik nieko nesikviesdavo, liko keli tūkstančiai įvairaus formato piešinių, tapybos juodu arba spalvotu tušu ant didelių ir mažų popieriaus lakštų...


Šiemet lapkričio mėnesį Elvyrai būtų sukakę 70 metų.

 

Kitas parodos autorius yra dailininkas, žurnalistas Vaidotas Žukas. Jis yra surengęs pusšimtį autorinių tapybos, keramikos, koliažų parodų Lietuvoje ir užsienyje. Yra rengęs kultūrines ir religines radijo laidas, įkūrė katalikų radijo „Mažąją studiją“, parašė ir išleido kelias meno knygas, pastatė kelis televizijos filmus. Vienas jų – „Agrastų vynas“ apie mąstytoją Justiną Mikutį.


2015 m. Molėtų savivaldybė Alantos dvare įkūrė nuolatinę Vaidoto Žuko meno galeriją, kuriai dailininkas padovanojo 180 savo kūrinių. Ten pat, antrame Alantos dvaro aukšte, Vaidoto iniciatyva 2018 m. buvo restauruotas ir įkurtas Palaimintojo Teofiliaus Matulionio muziejus, 2019 m. išleistas jo sudarytas dokumentinis fotoalbumas apie vyskupą-kankinį T. Matulionį.

„Vilkamirgės“ galerija įsikūrusi Ukmergės turizmo centre, Kęstučio a. 2-2, II aukštas, įėjimas iš Vienuolyno g.
 
Atgal