Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2020-08-03

Lietuvos dailininkų sąjunga išsirinko naują pirmininkę!

Lietuvos dailininkų sąjungos ataskaitinės rinkiminės konferencijos, vykusios liepos 31 d., Vilniuje, metu, slaptu balsavimu buvo išrinkta ir patvirtinta nauja LDS pirmininkė – prof. Eglė Ganda Bogdanienė – organizacijai vadovausianti ateinančią ketverių metų kadenciją. Balsų daugumą surinkusi pirmame ture, Eglė Ganda Bogdanienė savo vizijoje pristatė dailininkų sąjungą kaip stiprią, inovatyvią, bendradarbyste ir komunikacija grįstą organizaciją. Tekstilininkė, Vilniaus dailės akademijos profesorė, ilgametė VDA prorektorė studijoms, turinti patirtį ne tik meniniame, pedagoginiame, bet ir kultūros politikos formavimo lauke, Eglė Ganda Bogdanienė perėmė organizacijos vairą iš aštuonerius metus sąjungai vadovavusios Editos Utarienės, kuri per dvi kadencijas telkė dailininkus kūrybinei veiklai, stabilizavo finansinę organizacijos padėtį, įgyvendino daugybę meno projektų, vystė partnerystę su įvairiomis Lietuvos ir užsienio institucijomis, inicijavo ir vykdė apmokėjimo vizualiesiems menininkams už dalyvavimą parodose kampaniją.


Naujai išrinkta pirmininkė Eglė Ganda Bogdanienė dėkojo konferencijos dalyviams už suteiktą pasitikėjimą, žadėjo telkti LDS narius asociacijos tikslų įgyvendinimui, kartu su Taryba organizuoti profesionalius dailės renginius Lietuvoje ir užsienyje, atliepti dailininkų lūkesčius suburiant veikloms tiek jaunus, tiek ir brandaus amžiaus, pripažintus dailininkus; stiprinti menininkų savivertę, materialinį gerbūvį ir tikėjimą, kad jų kūrybinė veikla yra Lietuvos išskirtinumas, vertė ir reprezentacija. Vystant kultūros ir švietimo strategiją, kaip prioritetines veiklas išskyrė atsakingo, kritiškai mąstančio, atsparaus šiuolaikinėms hibridinės propagandos formoms žmogaus formavimą ir nuostatos, kad vizualioji raiška yra neišsemiamas šaltinis šiam tikslui pasiekti, įtvirtinimą.

 
Atgal