Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2020-07-24

LDS taryba išrinko „Auksinio ženkliuko" laureatus

2020 m. liepos d. 20 val. LDS būstinės posėdžių salėje, Vokiečių 4, Vilniuje vyko paskutinis šios kadencijos Lietuvos dailininkų sąjungos (LDS) Tarybos posėdis Nr. 14, susirenkant į posėdį „gyvai“, ko karantino sąlygomis daryti negalėjome.

 

Jame apsvarstytas ir patvirtintas LDS biudžetas, atsižvelgiant į Covid – 19 padarinius.

 

Ir dar - LDS Taryba posėdyje išrinko 2019 metų LDS Auksinių ženkliukų laureatus! Įprastai, iki pat Auksinių ženkliukų įteikimo šventės, neskelbiame laureatų pavardžių, bet, atsižvelgiant į tai, kad ši Taryba ir LDS pirmininkė E. Utarienė baigia savo darbą, norisi įvardinti išrinktus laureatus.

 

Taigi, Lietuvos dailininkų sąjungos aukščiausiu apdovanojimu už įvairius reikšmingus pasiekimus per pastaruosius tris metus, LDS 85-ečio proga Auksiniais ženkliukais bus apdovanoti šie LDS nariai: medalininkas Petras Gintalas, vitražo dailininkė Rasa Grybaitė, grafikė Eglė Vertelkaitė, keramikė Rūta Šipalytė ir skulptorius Rimantas Milkintas.


Nuoširdžiausi sveikinimai kolegų – kolegoms!!!

 

Taip pat LDS Tarybos posėdyje buvo svarstytos kandidatūrų teikimas Nacionalinei kultūros ir meno premijai gauti. Taryba sutarė šiam apdovanojimui nuo LDS ir galerijų teikti penkis ypatingai kūrybiškai pasižymėjusius LDS narius. Tai tapytojas Aloyzas Stasiulevičius, tekstilininkė Liucija Jūratė Kryževičienė-Hutcheon, keramikas ir scenografas Jonas Arčikauskas, grafikas Bronius Leonavičius ir vitražo dailininkas Konstantinas Šatūnas.


Po LDS Tarybos narių balsavimo nutarta, kad LDS būstinė teiks tapytojo Aloyzo Stasiulevičiaus kandidatūrą. Kitų garbių mūsų narių kandidatūras šiai, pačiai reikšmingiausiai Lietuvos valstybinei premijai gauti, teiks LDS galerijos.

 

Nuoširdžiausiai linkime kolegoms sėkmės!!!

 

Posėdžio akimirkos

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

LDS administracija

 
Atgal