Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2020-07-03

LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUNGOS ATASKAITINĖS RINKIMINĖS KONFERENCIJOS DARBOTVARKĖ

LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUNGOS ATASKAITINĖ RINKIMINĖ KONFERENCIJA

 

Konferencija vyks 2020 m. liepos 31 d. viešbučio "Panorama" konferencijų centre,  adresu Sodų g. 14, Vilniuje.

Dalyvių registracija 9.00 – 10.00 val.

 

 

 

DARBOTVARKĖ

 

I posėdis – 10.00 val.

1. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimas ir tvirtinimas.
2. Konferencijos vedančiųjų, sekretoriaujančiųjų bei redakcinės komisijos tvirtinimas.
3. Konferencijos reglamento svarstymas ir tvirtinimas.
4. 2019 m. LDS metinės veiklos ataskaitos ir metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas, atsakymai į klausimus. Pranešėja - LDS pirmininkė E. Utarienė.
5. Metinių finansinių LDS ataskaitų rinkinių peržiūros rezultatų pristatymas, atsakymai į klausimus. Pranešėja – UAB „Auditorių profesinė bendrija“ direktorė – auditorė A. Kabokienė.
6. LDS metinės veiklos ataskaitos ir metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
7. LDS stojamojo įnašo ir nario mokesčio dydžių ir mokėjimo tvarkos nustatymas.

 

13.00 - 14.00 pietų pertrauka.

 

II posėdis – 14.00 val.

1. Kandidatų į LDS Tarybos narius pristatymas ir Tarybos narių rinkimas.
2. LDS pirmininko (-ės) rinkimai:
kandidatų prisistatymai;
kandidatų atsakymai į klausimus;
3. LDS pirmininko (-ės) rinkimų slaptas balsavimas.
4. LDS pirmininko (-ės) rinkimų slapto balsavimo rezultatų paskelbimas.
5. LDS Garbės teismo rinkimai.
6. LDS Kontrolės komisijos rinkimai.
7. Konferencijai teikiamų rezoliucijų paskelbimas ir tvirtinimas.
8. Konferencijos priimtų nutarimų paskelbimas.

 

Konferenciją numatoma baigti 17.00 val.

 

Lietuvos dailininkų sąjungos informacija

2020 07 31
 
Atgal