Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2020-06-11

Grupinė paroda „Angelai“

Parodos atidarymas 2020 m. birželio 20 d. 13 val. Videniškių vienuolyno muziejuje

Videniškių vienuolyno muziejuje jau ne pirmais metais vykstanti paroda „Angelai“ pritraukia žinomus Lietuvos menininkus, kurie nėra bandę kurti angelo, arba tai jų mylima ieškojimų tema. Neeilinė aplinka su XVII–XVIII amžiaus statiniais – bažnyčia ir infulato rezidencija, palaimintojo Mykolo Giedraičio asmenybė tartum savaime formuoja ir sakralią profesionalaus meno parodos strategiją bei koncepciją. Po barokiniais skliautais savąsias angelų vizijas pristato įvairių kartų menininkai. Vakarietiškoje tradicijoje angelas – pusiau dieviška būtybė, tarpininkas ir pasiuntinys tarp Dievo ir žmogaus, kiekvieno asmens globėjas, paprastai vaizduojamas kaip sparnuota belytė, kūnišku grožiu (nors iš tiesų fizinio pavidalo neturinti) būtybė. Didžioji dalis kūrėjų laikosi šio ikonografinio kanono, papildydami jį savosiomis, personalizuotomis interpretacijomis. Kai kurių autorių pamatyti angelai yra šventi ir dvasiškai pakylėti, kitų pristatyti šmaikščiai ar ironiškai, išryškinant jų žmogiškąjį pradą, nes kaip pasakė vienas iš parodos dalyvių: „...geras žmogus juk taip pat yra angelas...“.


Šių metų dalyviai: Rimvidas Stankevičius, Lena Chvičija, Jūratė Rekevičiūtė, Onutė Juškienė, Romualdas Balinskas, Kristina Norvilaitė, Vidas Poškus, Jurga Šarapova, Vanda Padimanskaitė, Aistė Gabrielė Černiūtė, Danielius Rusys, Arvydas Martinaitis, Ula Šimulynaitė, Artūras Braziūnas, Nijolė Vilutienė, Aušra Vaitkūnienė, Dovilė Bilkštienė, Rebeka Bruder, Rasa Leonavičiūtė, Aleksandras Vozbinas, Mikalojus Povilas Vilutis, Audronė Petrašiūnaitė, Eglė Velaniškytė, Ričardas Garbačiauskas, Sigita Maslauskaitė, Eimantė Šimkutė, Adelė Liepa Kaunaitė, Eglė Vertelkaitė.


Paroda veiks iki 2020 m. rugsėjo 2 d.

 


The opening of a group art exhibition „Angels“


2020 June 20, 13 h, Videniškiai Monastery Museum


Exhibition will be open until 2020 September 1


This has become quite a tradition for Videniškiai Monastery Museum to annually gather Lithuanian artists for this exhibition. Most certainly – angel themed event is not everyones‘ cup of coffee, but artists still sign up willingly for this adventure again and again. It is the hidden story of Mykolas Giedraitis the Blessed and extraordinary environment and atmosphere of Videniškiai working together with XVII–XVIII century buildings to form a natural strategy and concept of the professional art event. Under baroque vaults of the Monastery the visions of angels are being presented by the artists of different generations. In Western tradition angels are demigod creatures, guardians and messengers of God, in most cases depicted as winged beings. This iconography is supported and enriched by the personalised interpretations of the artists – some of their angels are sacred and very spiritual, while others humorous and ironic, revealing their human origin. One of the artists once said: „...a good person is also an angel...“.


This years participants: Rimvidas Stankevičius, Lena Chvičija, Jūratė Rekevičiūtė, Onutė Juškienė, Romualdas Balinskas, Kristina Norvilaitė, Vidas Poškus, Jurga Šarapova, Vanda Padimanskaitė, Aistė Gabrielė Černiūtė, Danielius Rusys, Arvydas Martinaitis, Ula Šimulynaitė, Artūras Braziūnas, Nijolė Vilutienė, Aušra Vaitkūnienė, Dovilė Bilkštienė, Rebeka Bruder, Rasa Leonavičiūtė, Aleksandras Vozbinas, Mikalojus Povilas Vilutis, Audronė Petrašiūnaitė, Eglė Velaniškytė, Ričardas Garbačiauskas, Sigita Maslauskaitė, Eimantė Šimkutė, Adelė Liepa Kaunaitė, Eglė Vertelkaitė.

 

Videniškių vienuolyno muziejus (Šilelio g.6a, Videniškių k.,Molėtų r.).
20 06 20-09 02
 
Atgal