Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2020-05-29

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia M. K. Čiurlionio gimimo vietos įamžinimo Senojoje Varėnoje idėjos projekto konkursą

Pasaulinio garso menininkas, lietuvių tautos kūrybines galias reprezentuojantis genijus, dailininkas, kompozitorius, kultūros puoselėtojas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis gimė 1875 m. rugsėjo 22 d. Varėnoje (dabar – Senoji Varėna). Genijaus tiksli gimimo vieta buvo nežinoma. Ją pavyko nustatyti pagal iš Sankt Peterburgo parsivežtą devynioliktojo amžiaus antros pusės žemėlapį, kuriame aiškiai matomi pirmosios bažnyčios ir penkių šalia esančių pastatų kontūrai. Vadovaujantis istorikės Laimos Vileikienės, atlikusios „M. K. Čiurlionio gyvenamosios vietos Senojoje Varėnoje istorinių – ikonografinių dokumentų analizę“, teigimu, „kad bažnyčios tarnai gyveno prie bažnyčios stovėjusiame parapijos name“ – pavyko tiksliau nustatyti M. K. Čiurlionio gimimo vietą, ją lokalizuojant prie bažnyčios buvusiuose pastatuose. 2019 m. M. K. Čiurlionio gimimo vieta Senosios Varėnos šv. arkangelo Mykolo bažnyčios šventoriuje pažymėta laikinu ženklu.

 

Konkurso tikslas  – išrinkti tris geriausius  M. K. Čiurlionio gimimo vietos įamžinimo Senojoje Varėnoje idėjos projektus, pristatyti juos visuomenei.

 

Konkurso vieta –  Senosios Varėnos šv. arkangelo Mykolo bažnyčios šventorius, kur stovi laikinas menininko gimimo vietą žymintis ženklas, yra ta vieta, kuriai įamžinti skelbiamas konkursas.

 

Konkurso dalyviai – dalyvauti konkurse gali visi fiziniai arba juridiniai asmenys, pateikę konkurso sąlygas atitinkantį projektą.

 

Dalyviai, norintys dalyvauti konkurse, gauti konkurso sąlygų priedą, užduotį su  Konkurso sąlygomis susijusius klausimus, gauti perkančiosios organizacijos pranešimus, registruojami iki 2020 m. liepos 4 d. 15.00 val. elektroniniu paštu regina.svirskiene@varena.lt 

 

Vertinimas – Konkursui pateiktus projektus vertina Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta projektų vertinimo komisija.

 

Vertinimo kriterijai:

·         idėjos originalumas, savitumas, patrauklumas, meninė vertė;

·         suderinamumas su aplinka;

·         formos ir turinio dermė (asmenybės atspindėjimas meniniame sprendime);

·         projekto sąmatos pagrįstumas;

·         medžiagų atsparumas, prieinamumas ir ilgaamžiškumas.

 

Premijos:

Konkurse pirmąsias 3 vietas užėmusius dalyvius numatyta apdovanoti piniginiais prizais (premijomis):

·         I  vietos laimėtojui – 4 000 Eur;

·         II vietos laimėtojui – 2 000 Eur;

·         III vietos laimėtojui – 1 000 Eur.

·          

Konkurso sąlygos –  Konkurso sąlygos pridedamos .

 

Jūsų darbų lauksime iki 2020 m. rugsėjo 3 d. 13.00 val. šiuo adresu: Varėnos rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 12, LT-65184 Varėna (viename langelyje).

 
Atgal