Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2020-05-11

Sveikiname LDS narį Arūną Gelūną su svariu Japonijos vyriausybės apdovanojimu!

Arūnas Gelūnas apdovanotas „Tekančios saulės ordinu su aukso ir sidabro žvaigžde“
2020 m. balandžio 29 d. Japonijos vyriausybė paskelbė, kad Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorius, ilgametis LDS narys Arūnas Gelūnas yra apdovanojamas „Tekančios saulės ordinu su aukso ir sidabro žvaigžde“ už nuopelnus stiprinant Japonijos ir Lietuvos ryšius kultūros ir meno srityje bei skatinant parlamentinius abiejų šalių mainus.

Arūnas Gelūnas buvęs Lietuvos Respublikos kultūros ministras; buvęs Lietuvos ambasadorius nuolatinėje atstovybėje prie UNESCO; buvęs LR Seimo tarpparlamentinių ryšių su Japonija grupės pirmininko pavaduotojas; Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorius, LDS narys.


Svarbiausi nuopelnai Japonijai

2012 m. lapkričio mėn. Arūnas Gelūnas, kaip LR kultūros ministras, dalyvavo Kiote vykusioje UNESCO Pasaulio paveldo konvencijos 40-osioms metinėms paminėti skirtoje baigiamojoje konferencijoje. Kaip vienintelis ten dalyvavęs kultūros ministras, A. Gelūnas, dalyvaudamas diskusijose stipriai prisidėjo prie Japonijos aktyvaus tarptautinio vaidmens saugant kultūrinį ir gamtos paveldą žinomumo didinimo pasaulyje.


A. Gelūnas taip pat rėmė lietuvių dalyvavimą Japonijoje vykusiame architektūros forume ir chorų konkurse, tuo skatindamas abiejų šalių mainus architektūros bei iki pat šiol sėkmingai besitęsiančių chorinių mainų srityse.
Kaip LR Seimo tarpparlamentinių ryšių su Japonija grupės pirmininko pavaduotojas A. Gelūnas aktyviai dalyvavo stiprinant dvišalius Lietuvos ir Japonijos ryšius: skatino glaudų bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Japonijos parlamentarų, palaikė su Japonijos kultūra susijusias iniciatyvas, ėmė Japonijos kandidatūrą dėl „Osaka EXPO“ ir kt.


Eidamas Lietuvos ambasadoriaus nuolatinėje atstovybėje prie UNESCO pareigas, Arūnas Gelūnas rėmė iniciatyvą įtraukti su diplomato Chiune Sugiharos išduotomis vizomis susijusius dokumentus į UNESCO tarptautinį registrą „Pasaulio atmintis“. Nors šios idėjos ir nepavyko įgyvendinti, A. Gelūnas akcentavo šių dokumentų didelę svarbą perteikiant Sugiharos humanistinius nuopelnus ateities kartoms.


Arūnas Gelūnas daugelį metų Vilniaus dailės akademijoje dėstė tapybą, paremtą japonų kaligrafijos ir tapybos tušu technikomis, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto filosofijos studentams dėstė japonų filosofiją, įskaitant budizmą ir šintoizmą, taip pat dėstė Japonijos meno istoriją Vilniaus universitete.


A. Gelūnas išleido daugybę publikacijų ir straipsnių apie japonų kultūrą ir filosofiją, nemažai publikacijų išvertė į lietuvių kalbą ir taip reikšmingai prisidėjo skleidžiant japonų filosofiją ir kultūrą Lietuvoje.


Be to, A. Gelūnas padėjo įrengti Kaune esantį Sugiharos muziejų, kurį jis 2001 m. aprodė ir pats vertėjavo Sugiharos našlei Yukiko Sugiharai, tuo metu viešėjusiai Lietuvoje. Ši ir kita veikla prisidėjo prie Chiune Sugiharos nuopelnų sklaidos Lietuvos visuomenėje.


Parengta pagal Japonijos ambasados informaciją

 
Atgal