Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

Alfonsas Vincentas Ambraziūnas

Alfonsas Vincentas Ambraziūnas
Specialybė:
Skulptūra
Gyvenamoji vieta:
Vilnius
Tinklapio adresas:

Nusipelnęs meno veikėjas, Valstybinės premijos laureatas.
Alfonsas Vincentas Ambraziūnas (g. 1933 m. gegužės 12 d. Valmantiškiai, Kauno apskr.) – Lietuvos skulptorius.
1961 m. baigė Lietuvos dailės institutą, skulptūrą studijavo pas J. Mikėną. 1962–1997 m. dėstė M. K. Čiurlionio menų gimnazijoje.
Ankstyviesiems medžio drožiniams (triptikas „Gimtojo krašto žmonės“, ciklas „Dėdeliai“, abu 1959 m., „Geležinkelininkai“ 1961 m.) būdinga ekspresyvi, gruboka forma, lakoniška ir tiksli personažų charakteristika, liaudies drožybos įtaka. Vėlesnieji kūriniai, ypač memorialiniai, apibendrintų formų, pasižymi monumentalumu, emocionalumu. Sukūrė paminklinių, kamerinių skulptūrų, skulptūrinių portretų, dekoratyvinių reljefų.

Nuo 1958 m. dalyvauja parodose. Jo kūrinių turi Lietuvos, Rusijos, Vokietijos muziejai.
Darbai:

Peliksas Bugailiškis, antkapinis paminklas, 1968 m. Vilnius;
A. Račaitė, antkapinis paminklas, 1980 m., Vilnius;
Kauno IX forto memorialas, 1966-1984 m., architektai Gediminas Baravykas, Vytautas Vielius;
Vincas Krėvė, paminklas, 1988 m. Druskininkai;
Jonas Basanavičius, paminklas, 1990 m. Mažeikiai;
Vincas Mykolaitis-Putinas, paminklas, 1993 m. Marijampolė;
Antanas Maceina, paminklas, 1997 m. Prienai;
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, portretas, 1962 m.;
Kristijonas Donelaitis, portretas, 1967 m.;
Balys Sruoga, portretas, 1979 m.;
Ieva Simonaitytė, portretas, 1980 m.

Įvertinimas: 1985 m. TSRS valstybinė premija