Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

Michalina Adomavičienė

Specialybė:
Dailėtyra
Gyvenamoji vieta:
Šiauliai

Michalina Adomavičienė-Sorakaitė (g. 1938 m. sausio 25 d. Kvėdarnoje, Tauragės apskritis) – Lietuvos dailininkė, menotyrininkė.
1955 m. baigė Šilutės 1-ąją vidurinę mokyklą, 1960 m. – Kauno Stepo Žuko dailės technikumą. 1968 m. baigė Vilniaus dailės instituto Menotyros fakultetą. Dirbo Šiaulių rajono Dirvonėnų aštuonmetėje mokykloje. Šiaulių universiteto Menų fakulteto Tapybos katedros lektorė.
Michalina Adomavičienė žinoma ne tik kaip dailininkė, menotyrininkė, Šiaulių universiteto Menų fakulteto Tapybos katedros dėstytoja, bet ir kaip aktyvi Šiaulių kultūrinės ir meninės veiklos dalyvė. Daug dėmesio ir pastangų menotyrininkė skiria krašto tautodailininkams, spaudoje yra paskelbusi ne vieną straipsnį dailės klausimais, yra išleidusi metodinių priemonių, skirtų ne tik studentams, bet ir visiems, kas domisi tautodaile, keramika, krašto istorija. Už etninės kultūros puoselėjimą, tradicijų tęstinumą Michalinai Adomavičienei įteikta 2007 metų Šiaulių miesto kultūros ir meno premija. Daugiapusėje Michalinos Adomavičienės veikloje svarbią vietą užima tapyba. Nuo 1971 m. menininkė su akvarelėmis dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje, o nuo 1992 m. Michalina Aomavičienė yra Lietuvos Dailininkų Sąjungos narė. Pirmoji menininkės personalinė paroda surengta 1993 m. Nuo 1971 m. su akvarelėmis dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje. Nuo 1993 m. surengė aštuonias personalines parodas. Svarbesni darbai: „Saulėgrąžos“ (1997 m.), „Putinai“ (1998 m.), „Kurtuvėnai“ (1998 m.), „Žiema“ (1997 m.) ir kt. Publikuoja straipsnius dailės klausimais respublikinėje ir miesto spaudoje, skaito pranešimus tarptautinėse konferencijose.
Bibliografija: Monumentalioji dekoratyvinė tapyba mokomoje veikloje, 1996 m.; Tautodailė: keramikos tradicijos ir dabartis, Šiaulių universiteto leidykla, 2004 m.