Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

Dailėraštis

2019-02-04

Dvylika sekmadienių. Prisimenant tapytoją ir dailės pedagogą Juozapą Miliūną (1933–2016)

Prieš mano akis tapytojo, mokytojo, ilgamečio Vilniaus J. Vienožinskio dailės mokyklos direktoriaus Juozapo Miliūno kūrybos albumas „Tolumos“, kurį 2018 m. pabaigoje išleido Utenos kraštotyros muziejus (knygos dailininkas – Andrius Surgailis).

Menotyrininkė Rita Mikučionytė

Nuotraukoje: Juozapas Miliunas. XX a. 6 d-metis. Miliunu seimos archyvas

 

Ką tik galerijoje „Arka“ baigėsi 2019 m. sausio 8–26 d. veikusi J. Miliūno paroda „Tolumos, sutemos...“. Tad kas gi liko šių vienas kitą papildančių renginių užribyje, dar nepastebėta, neaptarta, nepublikuota?

 

Išsitraukiau 2017 m. sausio 15–gegužės 14 d. darytus užrašus, kuomet net dvylika sekmadienių kartu su dailininko sūnumi Kristijonu Miliūnu ir mano dukra Liucija praleidome Vilniaus Karoliniškių rajone esančiame Miliūnų šeimos bute, peržiūrėdami ir fiksuodami ten saugomą J. Miliūno kūrybos palikimą. Taigi dalinuosi savuoju įspūdžių dienoraščiu.

 

2017.01.15


Žiūrim J. Miliūno aliejinę tapybą, daugiausia 1975–1990 m. nutapytus paveikslus. Dominuoja peizažai ir natiurmortai, bet yra ir figūrinių kompozicijų, portretų. Išsiskiria Leliūnų apylinkių, Gudiškių sodybos vaizdai, Vilniaus gatvelės ir miesto panoramos, gėlių ant palangės motyvai. Netikėtas 1975 m. tapytas skulptoriaus R. Dauginčio portretas (radom daug J. Miliūno fotografuotų portretinių skaidrių). Daugiausia tapyta aliejiniais dažais ant kartono, mažiau – ant drobės. Vyrauja etiudai iš natūros. Tapysena įvairi, pradedant skubriais brūkšniniais potėpiais ir baigiant lėta faktūrine dažo slinktimi. Susidaro įspūdis, jog dailininkas bando įvairias tapybos galimybes, eksperimentuoja, nors susitelkia ir ties solidesnėmis peizažo studijomis. Akivaizdi prof. Antano Gudaičio įtaka, ryški ekspresyvi tapybos maniera, kolorito kontrastai.


Kristijonas darbus kilnoja, išmatuoja, aš rašausi, Liucija fotografuoja – katalogavom 94 kūrinius.

 

Juozapas Miliūnas „Vakaras“ (1977; drobė, aliejus; 90x100 cm).

 

2017.01.22


Pradedam žiūrėti pasteles. Daug vėlyvųjų, 2012–2014 m. sukurtų, darbų, intensyvių specifinių spalvinių dermių (paplito po dailininkui atliktos akių operacijos), dominuoja miško siluetai, šviesuliai. Yra ir ankstyvesnių, 1994–1997 m. sukurtų pastelių, su efektingais štrichų kirčiais ar banguojančiais medžių kamienų „ornamentais“. Koloritas įvairus, tiek švelnus toninis, tiek sodriai gilus, kontrastingas, kintantis atsižvelgiant į gamtos nuotaikas. Įdomi kalijų šviesių žiedų kompozicija tamsaus peizažo fone.


Kristijonas darbus kilnoja, išmatuoja, aš rašausi, Liucija fotografuoja – katalogavom 113 kūrinių.

 

2017.02.05


Toliau žiūrim pasteles ir nedidelius ankstyvuosius XX a. 6 d-metyje tapytus aliejinius etiudus. Vėlyvosiose kompozicijose daug simbolinių vaizdinių su žalsvoje mėnulio šviesoje besiskleidžiančiomis lelijomis. Ankstyvieji aliejiniai etiudai skirti kaimo aplinkai – peizažams, kaimo žmonių portretams. Išsiskiria charakteringos brūkšninės štrichuotės ryškiaspalviai medžių prie vandens motyvai, artimi ritminėms abstrakcijoms.


Kristijonas darbus kilnoja, išmatuoja, aš rašausi, Liucija fotografuoja – katalogavom 71 kūrinį.

 

Juozapas Miliūnas „Vakaras paežerėje“ (2001; kartonas, pastelė; 49x75 cm).

 

2017.02.12


„Raudonas vakaro dangus“, „Vakaro tyla“, „Temstant“, „Tyli naktis“, „Ražienos rudenį“, „Debesys“, „Langas mėnesienoje“, „Gėlės ant palangės“... Tai tik keli paties dailininko užrašyti paveikslų pavadinimai, puikiai nusakantys pastelių motyvus, nuotaikas, net įsivaizduojamą koloritą. Tačiau daugiausia nedatuotų kūrinių be pavadinimų. Dažniausiai pasitaiko skirtingais metais ir paros laiku tapytų pastelių. Pamažu kyla mintis rengti būsimą J. Miliūno kūrybos albumą, sudarant kūrinių grupes pagal metų laikus.


Kristijonas darbus kilnoja, išmatuoja, aš rašausi, Liucija fotografuoja – katalogavom 83 kūrinius.

 

2017.02.26


Pastelėse, ypač nutapytose 2004–2009 m., įvairuoja rudens-žiemos ir pavasario-vasaros peizažai, panoraminiai laukų, pievų, miškų vaizdai. Nors dominuoja palaukių, paežerių, pamiškių motyvai, bet pasitaiko ir pajūrio peizažai. Labai mėgstama ryto ir mėnesienos šviesa. Netikėta interjerinė prie lango lyginančios motinos kompozicija.


Kristijonas darbus kilnoja, išmatuoja, aš rašausi, Liucija fotografuoja – katalogavom 72 kūrinius.

 

Juozapas Miliūnas „Rytas lankoje“ (2001; kartonas, pastelė; 50x70 cm).

 

2017.03.05

 

Nemažai pradėtų ir nebaigtų pastelių, iš kurių matyti kūrybos procesas. Svarbi ritminė kompozicijos struktūra, formuojama konkrečiais spalviniais plotais. Aiškiai atskiriami peizažo planai, pabrėžiant pulsuojančią miško ar medžių siluetų liniją. Miško alėja, krūmas palaukėje, rausva debesų pašvaistė – šiuos gamtos peizažo motyvus papildo anksčiau nematytos siurrealios figūrinės kompozicijos, vaizduojančios žmogaus-medžio siluetus keistose tuščiose erdvėse ir paslaptingas žmonių eisenas.


Kristijonas darbus kilnoja, išmatuoja, aš rašausi, Liucija fotografuoja – katalogavom 96 kūrinius.

 

2017.03.19


Toliau fiksuojame pastelių įvairovę. Ne visada darbai yra geros būklės. Pastele sukurtus paveikslus ypač sunku prižiūrėti ir saugoti. Kristijonas iš anksto tuo pasirūpino, specialiai kiekvieną darbą atskirdamas celofaniniais klojiniais. Yra pastele tapytų jūros vaizdų ir 1993–1995 m. sukurtų Vilniaus prospekto perspektyvų, prieš tai vaizduotų aliejine technika.


Kristijonas darbus kilnoja, išmatuoja, aš rašausi, Liucija fotografuoja – katalogavom 75 kūrinius.

 

Iš J. Miliūno skaidrių rinkinio.

 

2017.03.26


Matytus gamtos vaizdus papildo nauji motyvai – saulės „akis“ miško masyve, natiurmortai su liaudies skulptūrėlėmis, mitologinės („Panas“), religinės (angelo, nukryžiuotojo atvaizdai), simbolinės (skrendantys paukščiai) figūros. Įvairuoja gėlių vazose formos ir koloritas. Žavi platus pastelės technikos spektras – įtrinimai, sluoksniavimas, įvairių krypčių ir stilistinio pobūdžio štrichai.


Kristijonas darbus kilnoja, išmatuoja, aš rašausi, Liucija fotografuoja – katalogavom 135 kūrinius.

 

2017.04.14


Šalia naujausių aitrių spalvinių sąskambių pastelių apžiūrime mažyčius ankstyvuosius aliejinius etiudus. Randame keletą portretų (2004 m. nutapytas prof. tapytojo Antano Gudaičio, 1997 m. – Pauliaus Širvio portretas, 1988 m. sukurtas autoportretas). Kitų pastelių motyvai labai skirtingi, pradedant šieno kupetomis naktį ir baigiant rudenėjančio miesto parko vaizdais.


Kristijonas darbus kilnoja, išmatuoja, aš rašausi, Liucija fotografuoja – katalogavom 109 kūrinius ir penkis mažų piešinių aplankus.

 

Juozapas Miliūnas „Kelias“ (2009; kartonas, pastelė; 67x48 cm).

 

2017.04.30


Žiūrim piešinius ir aliejinę tapybą, akvareles. Piešiniai iš natūros, daugiausia eskizai viena linija. Aliejiniai paveikslai primena anksčiau matytus gėlių natiurmortus, gamtos ir urbanistinius peizažus. Akvarelėse jautriais dėmių potėpiais, nuvarvėjusių dažų plotais išgaunamas skaidrios erdvės ir vaiskios žalumos įspūdis.


Kristijonas darbus kilnoja, išmatuoja, aš rašausi, Liucija fotografuoja – katalogavom 90 kūrinių.

 

2017.05.07


Žiūrim ir fiksuojam J. Miliūno rankraščius – ranka rašytus tekstus ir eiles. Peržiūrim užrašų knygeles su autentiškomis pastabomis ir piešinukais. Perverčiame Vilniaus menininkų „Plekšnės“ klubo poezijos almanachus (sudarytoja Giedrė Bulotaitė-Jurkūnienė).

 

Iš J. Miliūno skaidrių rinkinio.

 

2017.05.14


Žiūrim ir fiksuojam J. Miliūno rankraščius – ranka rašytus tekstus ir eiles. Fotografuojam daiktus. Nešamės namų peržiūroms archyvines nuotraukas ir keliasdešimt dėžučių su paties dailininko fotografuotomis skaidrėmis (susidaro atskiras mažai matytų dvigubų, užtapytų ar kitaip meniškai apdorotų skaidrių rinkinys).


Pradedam galvoti apie būsimą knygą ir parodą...

 
Atgal